ข้อมูลภาษาไทย

Web Icon ContactContacts

หากคุณต้องการล่าม โปรดโทรไปที่บริการแปลและล่าม (TIS National) ที่หมายเลข 13 14 50 และขอให้พวกเขาโทรหาคณะกรรมการการเลือกตั้ง SA ที่หมายเลข 1300 655 232 เวลาทำการของเราคือ 9:00 ถึง 17:00: (CST) จากวันจันทร์ถึงวันศุกร์.