Maklumat dalam Bahasa Melayu

Web Icon ContactContacts

Jika anda memerlukan jurubahasa, hubungi Perkhidmatan Terjemahan dan Penterjemahan (TIS National) pada 13 14 50 dan minta mereka menghubungi Suruhanjaya Pilihan Raya SA di 1300 655 232. Waktu operasi kami adalah dari 9:00 hingga 17:00 (CST) dari Isnin hingga Jumaat.