Thông tin tiếng Việt

Ghi danh và bỏ phiếu không khó. Quý vị có thể tải về máy thông tin tiếng Việt về các cuộc bầu cử Tiểu bang Nam Úc và thủ tục ghi danh và bỏ phiếu tại đây:

State elections

Web Icon ReadRead

Web Icon WatchWatch

 

Web Icon LanguagesVoting locations

Election staff speak Vietnamese at the following locations:

Electoral district Polling booth Address
Adelaide Nailsworth Nailsworth Primary School 2 Balfour St Nailsworth
Cheltenham Mansfield Park St Patrick's School 33a Dudley St Mansfield Park
Cheltenham Ottoway Junction Community Centre 2A May Tce Ottaway
Cheltenham Pennington Pennington School R-7 Butler Ave via Torrens Cres Pennington
Cheltenham Rosewater Mt Carmel College 33 Newcastle St Rosewater
Cheltenham St Clair Woodville High School 11 Actil Ave via Leslie St W St Clair
Cheltenham Woodville Gardens Woodville Gardens School B-7 18-58 Ridley Gr Woodville Gardens
Croydon Croydon Park Guardian Childcare & Education 346 Torrens Road Croydon Park
Croydon Kilburn St Brigid's Parish Hall 43 Le Hunte St Kilburn
Croydon Kilkenny Kilkenny Community Hall 27a Wilpena Tce Kilkenny
Croydon Kilkenny North Challa Gardens Primary School 8 Humphries Tce Kilkenny
Croydon Mansfield Park St Patrick's School 33a Dudley St Mansfield Park
Croydon Prospect North Prospect North Primary School 30 Stuart Rd via Arthur St Prospect
Croydon Regency Park Regency TAFE 137 Days Rd Regency Park
Croydon Renown Park Brompton Primary School 11 Napier St Renown Park
Croydon West Croydon West Croydon United Church 38-40 Rosetta St West Croydon
Croydon Woodville Gardens Woodville Gardens School B-7 18-58 Ridley Gr Woodville Gardens
Enfield Blair Athol St Paul Lutheran Church Hall 44 Audrey Ave Blair Athol
Enfield Blair Athol North Blair Athol North B-7 School 5-13 Marmion Ave Blair Athol
Enfield Clearview Good Shepherd Catholic Church 7 St Albans Pl via Fairview Tce Clearview
Enfield Enfield Enfield Primary School Clarice Ave via Harewood Ave Enfield
Enfield Northfield Northfield Primary School North Ave Northfield
Enfield Prospect North Prospect North Primary School 30 Stuart Rd via Arthur St Prospect
Florey Mawson Lakes The Mawson Centre 2-8 Main St via University Blvd Mawson Lakes
Florey Mawson Lakes North Mawson Lakes School 12-28 Garden Tce Mawson Lakes
Florey Pooraka Pooraka Primary School 11 South Tce Pooraka
Florey Pooraka North Pooraka Farm Community Centre 126 Henderson Ave Pooraka
Hammond Murray Bridge South Murray Bridge High School 5 Lohmann St Gymnasium via Long Island Rd Murray Bridge
Kavel Lobethal Lobethal Primary School Gym 1 School Rd Lobethal
Playford Mawson Lakes The Mawson Centre 2-8 Main St via University Blvd Mawson Lakes
Playford Mawson Lakes North Mawson Lakes School 12-28 Garden Tce Mawson Lakes
Playford Parafield Gardens Karrendi Primary School Gym 15 Bradman Rd via Blackie Ave only Parafield Gardens
Playford Parafield Gardens Central Parafield Gardens Primary School 23 Shepherdson Rd Parafield Gardens
Playford Parafield Gardens North-West The Pines School 42 Andrew Smith Dr via Hemming St Parafield Gardens
Playford Paralowie Paralowie R-12 School 168-186 Whites Rd via Halba Cres only Paralowie
Playford Paralowie South Bethany Christian School 37 Countess St Paralowie
Playford Paralowie West Freedom Uniting Church 11 Liberator Dr Paralowie
Playford Salisbury Downs Salisbury Downs Primary School 39 Paramount Rd Salisbury Downs
Port Adelaide Ottoway Junction Community Centre 2A May Tce Ottaway
Port Adelaide Rosewater Mt Carmel College 33 Newcastle St Rosewater
Ramsay Brahma Lodge Brahma Lodge Primary School 20 Mortess St Brahma Lodge
Ramsay Burton Burton Primary School 49a Kensington Way via Brookfield Ave Burton
Ramsay Lake Windemere Lake Windemere B-7 School 17 Uraidla Ave Salisbury North
Ramsay Paralowie South Bethany Christian School 37 Countess St Paralowie
Ramsay Paralowie West Freedom Uniting Church 11 Liberator Dr Paralowie
Ramsay Salisbury Downs Salisbury Downs Primary School 39 Paramount Rd Salisbury Downs
Taylor Andrews Farm St Columba College 42 President Ave Andrews Farm
Taylor Angle Vale Angle Vale Primary School Heaslip Rd Angle Vale
Taylor Davoren Park Swallowcliffe School P-6 18 Swallowcliffe Rd Davoren Park
Taylor Virginia Virginia Community Centre Old Port Wakefield Rd Virginia
Find your voting centre on our interactive map

Web Icon ContactContacts

Nếu cần thông dịch viên, xin quý vị gọi cho Dịch vụ Thông Phiên dịch (TIS National) theo số 13 14 50 và yêu cầu họ gọi cho Ủy hội Bầu cử SA số 1300 655 232. Giờ làm việc của chúng tôi là từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều (Giờ Tiêu chuẩn Trung tâm - CST) từ thứ Hai đến thứ Sáu.