Serbian


Информације на српском језику

Postal vote guide for Local Government Elections (Serbian)

Postal vote guide for City of Adelaide (Serbian)


Уписивање и гласање је лако. Информације на српском језику о државним изборима Јужне Аустралије и како да се упишете и гласате могу да се добију овде:


Enrolling and Voting at the 2018 State Election (Serbian)


Ако вам треба преводилац, молимо вас јавите се Служби за писмено и усмено превођење (TIS National) на 131 450 и затражите да вас повежу са Electoral Commission SA на 1300 655 232. Наше радно време је од понедељка до петка, од 9 ујутро до 5 поподне (CST).


Disclaimer
  Privacy   Accessibility   Sitemap   About us   Contact