اطلاعات به فارسی

ثبت نام کردن و رای دادن آسان است. می توان اطلاعات به زبان فارسی در مورد انتخابات ایالتی استرالیای جنوبی و نحوه ثبت نام و رای گیری را از اینجا دانلود کرد:

State elections

Read Web Icon Read

2022 State Election Guide (PDF, 1MB)

How to vote at a polling place (PDF, 411KB)

WatchWeb Icon Watch

 

Contacts Web Icon Contact

اگر نیاز به مترجم شفاهی دارید، لطفا با خدمات ترجمه کتبی و شفاهی (TIS National) به شماره 13 14 50 تماس بگیرید و از آنها بخواهید که با کمیسیون انتخابات SA به شماره 1300 655 232 تماس بگیرند. ساعات اداری ما 9 صبح تا 5 بعد از ظهر (CST) از دوشنبه تا جمعه است.