Nepali


नेपाली
भाषामा जानकारी

Postal vote guide for Local Government Elections (Nepali)

Postal vote guide for City of Adelaide (Nepali)

नाम दर्ता तथा मतदान गर्न सजिलो छ। साउथ अष्ट्रेलियन राज्यको चुनाव तथा यसका लागि कसरी नाम दर्ता गर्ने तथा मत हाल्ने भन्नेबारे नेपाली भाषामा जानकारी यहाँबाट डाउनलोड गर्न सकिन्छः

Enrolling and Voting at the 2018 State Election (Nepali)


यदि तपाईलाई दोभाषे चाहिन्छ भने
, कृपया अनुवाद तथा दोभाषे सेवा (TIS National) लाई  131 450 मा फोन गर्नुहोस् र उनीहरूलाई निर्वाचन आयोग साउथ अष्ट्रेलिया (Electoral Commission SA) लाई  1300 655 232 मा फोन लगाई दिन अनुरोध गर्नुहोस्। हाम्रो कार्यलय समय बिहान 9 बजेदेखि बेलुका 5 बजेसम्म  (सेन्ट्रल स्ट्याण्डर्ड टाइम) (CST) सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म हो।


Disclaimer
  Privacy   Accessibility   Sitemap   About us   Contact