Lao


ຂໍ້​ມູນ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ລາວ

Postal vote guide for Local Government Elections (Lao)

Postal vote guide for City of Adelaide (Lao)

ການ​ລົງ​ທະ​ບຽນ​ແລະ​ການ​ປ່ອນ​ບັດ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ເປັນ​ເຣື່ອງ​ທີ່​ເຮັດ​ໄດ້​ງ່າຍໆ. ຂໍ້​ມູນ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ລາວ [ລາວ] [Lao] ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ໃນ​ຣັດ South Australia. ວິ​ທີ​ການ​ລົງ​ທະ​ບຽນ​ແລະ​ການເລືອກ​ຕັ້ງ​ສາ​ມາດ​ດາວ​ໂຫຼດ​ໄດ້​ທີ່ນີ້:

Enrolling and Voting at the 2018 State Election (Lao)


ຖ້າ​ທ່ານ​ຕ້ອງ​ການ​ນາຍ​ພາ​ສາ, ກະ​ຣຸ​ນາ​ໂທ​ຫາ​ບໍ​ຣິ​ການ​ແປ​ເອ​ກະ​ສານ​ແລະ​ແປ​ພາ​ສາ (TIS National) ທີ່​ເລກ​ໂທ 131 450 ແລະ​ຂໍ​ໃຫ້​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຕິດ​ຕໍ່​ຫາ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມາ​ທິ​ການ​ຄວບ​ຄຸມ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ແຫ່ງ​ຣັດ SA ທີ່​ເລກ
  ໂທ 1300 655 232 ໃຫ້. ເວ​ລາ​ເຮັດ​ການ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ແມ່ນ 9ໂມງ​ເຊົ້າ ຫາ 5ໂມງ​ແລງ (CST) ວັນ​ຈັນ ​ຫາ ວັນ​ສຸກ.


Disclaimer
  Privacy   Accessibility   Sitemap   About us   Contact