Πληροφορίες στα ελληνικά

Web Icon ContactContacts

Αν χρειάζεστε διερμηνέα, παρακαλούμε τηλεφωνήστε στην Υπηρεσία Μεταφραστών και Διερμηνέων (TIS National) στον αριθμό 13 14 50 και ζητήστε τους να τηλεφωνήσουν στην Εκλογική Επιτροπή ΝΑ στον αριθμό 1300 655 232. Οι ώρες λειτουργίας μας είναι 9πμ έως 5μμ (Κεντρική Κανονική Ώρα) Δευτέρα με Παρασκευή.