Dari

 معلومات به زبان دری

(Postal vote guide for Local Government Elections (Dari

(Postal vote guide for City of Adelaide (Dari

ثبت نام کردن و رای دادن آسان است. معلومات به زبان دری در مورد انتخابات ایالتی استرالیای جنوبی و نحوه ثبت نام و رای دادن را از اینجا می توانید دانلود کنید:


Enrolling and Voting at the 2018 State Election (Dari)


اگر به ترجمان نیاز دارید، لطفا با خدمات ترجمه شفاهی و کتبی (TIS National) به شماره 450 131 تماس بگیرید و از آنها بخواهید که به کمسیون انتخابات استرالیای جنوبی به شماره تلفون 232 655 1300 زنگ بزنند. ساعات کاری ما از دوشنبه تا جمعه از ساعت 9 صبح تا 5 بعد از ظهر است.


Disclaimer
  Privacy   Accessibility   Sitemap   About us   Contact